Bbit
( HÀNG SV1) MÃ 24- kunai 60 8m12


( HÀNG SV1) MÃ 24- kunai 60 8m12

  1. 60 vk12, tl6, full12, 2m11 có 2 sét kháng full8, học 8 sách, sói full trang bị tl 3445, còn 600k yên-GIÁ- 280k tkcr,tcsr hoặc 350k thẻ
----------------------------------

Bình Luận: