Bbit
( HÀNG SV1) MÃ 47-KUNAI 49 VK12


( HÀNG SV1) MÃ 47-KUNAI 49 VK12

  1. kunai 49 vk12, full8,9,10, có sói full trang bị còn 6tr9 yên-GIÁ- 140k tkcr,tcsr hoặc 170k thẻ
-----------------------------------

Bình Luận: