Bbit
( HÀNG SV4) MÃ 12- đao 45 vk12


( HÀNG SV4) MÃ 12- đao 45 vk12

1.       đao 45 vk12, full8, có sói 2 trang bị còn 40tr yên-GIÁ- 150k tkcr,tcsr hoặc 190k thẻ

-----------------------------------

Bình Luận: